Matki Pszczele

„Rodzina pszczela jest tylko tak dobra, jak dobra jest jego królowa”

W naszej pasiece posiadamy matki reprodukcyjne Buckfast KB i Carnica Celle i po nich hodujemy matki córki. W ofercie posiadamy także odkłady 5 ramkowe na czarno obsiadane przez pszczoły, trzy ramki z czerwiem w różnym wieku oraz dwie ramki z pokarmem. Odkłady gotowe do odbioru będę do około 15 czerwca.

w ofercie:

Matki nieunasiennione- 30zł

Matki unasiennione naturalnie- 100zł

ODKŁADY- 350zł/ 4 ramkowe, 400zł 5 ramkowe

Carnica Celle 

Hodowana w Instytucie Pszczelarskim w Celle od roku 1961. Praca hodowlana koncentruje się na bardzo dużej łagodności, dobrego trzymania się plastrów, małej rojliwości i higienie czerwiu. Linia o bardzo dobrej dynamice rozwoju wiosennego który może przewyższać nawet Buckfasta, tworzy silne rodziny. Przy dużych pożytkach przejawia skłonność do ograniczania matki w czerwieniu. Pszczoły o ubarwieniu szarym, silnie trzymają się plastrów, są mało ruchliwe i bardzo łagodne.

Carnica Linz

Linia odznacza się dynamicznym rozwojem wiosennym i tworzy rodziny silne i bardzo silne.
Linia miodna, pszczoły wykazują tendencję do ograniczania czerwienia matki przy obfitych pożytkach.
Jest przystosowana do gospodarki w ulach stojakowych, gromadząc zapasy w nadstawkach.
Pszczoły są łagodne ,dobrze trzymają się plastra. Są wybitnie nierojliwe, po pożytku rzepakowym rzadko wchodzą w nastrój rojowy łatwy do zwalczenia. Linia bardzo dobrze zimuje nawet w warunkach łagodnych zim.

Buckfast KB

Wywodzi się z pasieki duńskiej od znanego i uznanego hodowcy Kelda Brandstrupa dlatego w nazwie są litery KB. Matki o pomarańczowo-żółtym ubarwieniu, pszczoły żółte. Linia została wychodowana z myślą o pszczelarzach wędrujących i potrzebujących bardzo silnych rodzin przez cały sezon. Wyjątkowo plenna, bardzo łagodna. Odmiana Buckfast łączy w jednej pszczole wiele pożądanych cech, takich jak wytrzymałość, niską rojliwość, łagodność, łatwość w obsłudze, odporność na choroby oraz zdolność do gromadzenia miodu.